http://dlse.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 21 7abbc2ed46189fdffd432b2eb058b2ac 112

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Розділ 2. Український вимір: додаткові виклики і досягнення
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

2.4 Умови успішного впровадження освітніх програм розвитку життєвих навичок

Особливості освітніх програм, що базуються на розвитку життєвих навичок

Критичні чинники впровадження ООЖН програм

Критерії відповідності умов навчання принципам ООЖН

Ключові знання і вміння педагога-тренера

Вимоги до навчально-методичних матеріалів

Умови ефективної організації навчально-виховного процесу

 

Особливості освітніх програм,
що базуються на розвитку життєвих навичок

 

Успішні освітні програми на основі навчання життєвих навичок (ООЖН) реалізують компетентнісний підхід і передбачають:

 1. Вплив на поведінку як одну з ключових цілей.
 2. Баланс знань, психологічних установок (ставлень) та умінь (навичок).
 3. Орієнтацію на інтерактивні методи навчання.
 4. Врахування реальних потреб учнів.
 5. Врахування гендерної чутливості в змісті та методах навчання.

 

Вплив на поведінку. Це вплив на самосвідомість учнів із метою формування у них знань, ставлень, психологічних установок, умінь і навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки та розвитку. Педагогічні впливи мають бути спрямовані на всі рівні особистості:

 • прагнення, життєві цілі;
 • ідентичність;
 • цінності, переконання;
 • здібності;
 • уміння і навички.

Орієнтація на інтерактивні методи означає:

 • творчу співпрацю (партнерство) між учнями та вчителем;
 • навчальні активності, що враховують індивідуальні стилі навчання і зачіпають усі рівні впливу на поведінку особистості;
 • залучення кожного учня до участі;
 • навчання на ситуаціях, наближених до реального життя.

Врахування реальних потреб учнів. Навчання, яке безпосередньо пов’язане:

 • з реальним життям учнів;
 • з послабленням чинників ризику основних сфер їхньої життєдіяльності;
 • з актуальним рівнем розвитку (потреби, здатності, спроможності, інтереси, бажання, проблеми тощо);
 • із завданнями розвитку особистості (так звана зона найближчого розвитку).

Врахування гендерної чутливості у змісті і методах навчання. Програма має передбачати:

 • врахування біологічних і психологічних особливостей розвитку дівчаток і хлопчиків;
 • подолання шкідливих рольових стереотипів.

 

Критичні чинники впровадження ООЖН програм

 

Для успішного впровадження програм ООЖН критичними є такі чинники:

 

 • гідне місце програм ООЖН у шкільному розкладі як умова забезпечення універсального доступу до якісної превентивної освіти;
 • підготовка педагогів за методикою ООЖН;
 • якісні навчально-методичні матеріали;
 • використання інтерактивних методів і наявність відповідного приміщення;
 • залучення і розвиток партнерства педагогічного колективу, молоді, батьків;
 • створення сприятливого шкільного середовища;
 • системний моніторинг процесу впровадження та оцінки ефективності впливу;
 • прихильність та адвокація ООЖН на всіх рівнях.

 

Досвід впровадження ООЖН у багатьох країнах світу підтвердив, що лише одночасне досягнення всіх зазначених вище цілей забезпечує належну дієвість превентивної освіти (масовість, ефективність, превентивність). І навпаки, ігнорування хоча б одного з цих чинників суттєво знижує ефективність профілактичної роботи.

 

Критерії відповідності умов навчання принципам ООЖН

 

Ефективність превентивної освіти залежить від багатьох чинників, але насамперед від компетентності вчителя, якості навчально-методичних матеріалів і способу організації навчально-виховного процесу. Моніторинг і оцінка процесу впровадження превентивних програм мають передбачати перевірку відповідності процесу навчання принципам ООЖН. Для цього використовують такі ознаки та критерії:

 

Ознака Основний критерій Додаткові критерії
1.Підготовлений учитель

Наявність у вчителя сертифіката про проходження навчання за методикою ООЖН

 • знання концепції здоров’я, безпеки та розвитку;
 • ознайомлення з принципами навчання на основі життєвих навичок;
 • володіння сучасними педагогічними методами, інтерактивними формами навчання;
 • використання якісних навчально-методичних матеріалів, що відповідають вимогам ООЖН;
 • відданість учням і здоровому способу життя;
 • розуміння і визнання актуальних потреб, інтересів і вікових можливостей учнів;
 • вміння забезпечити підтримку адміністрації, педагогічного колективу та батьків.
2.Спрямованість на набуття учнями базових життєвих навичок

Наявність у шкільному розкладі обов’язкового або факультативного курсу, що має на меті вплив на поведінку як одну з ключових цілей

 • відповідно до рекомендації ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО обсяг предмета (факультативного курсу) з навчання життєвих навичок має бути не менше ніж 30 навчальних годин на рік для кожного класу;
 • у результатах навчання має бути чітко визначено перелік життєвих (психосоціальних) навичок.
3.Інтерактивна форма навчання

Наявність приміщень для інтерактивних занять

 • приміщення має бути площею не менше ніж 40 м2;
 • у приміщенні мають бути зони: роботи в колі, роботи в групах, демонстрації творчих робіт учнів тощо.
4.Відповідність навчально-методичного забезпечення вимогам ООЖН

Наявність грифа Міністерства освіти і науки

 • спрямованість на розвиток життєвих навичок і сприйняття загальнолюдських цінностей;
 • тематика за віком;
 • врахування потреб учнів;
 • близькість змісту до життя;
 • доступна мова;
 • комплектність;
 • практична апробованість.

 

Ключові знання і вміння педагога-тренера

 

Викладання предметів, курсів і програм превентивного спрямування що базуються на розвитку життєвих навичок, потребує теоретичних знань і практичних навичок, більшість з яких педагоги не отримували під час навчання у вищому навчальному закладі. Нижче представлено мінімальний набір вимог до педагога-тренера.

 

Педагог-тренер має знати:

 • теоретичні основи превентивної освіти;
 • зміст предмета (курсу), з якого проводяться заняття;
 • особливості навчання дітей і дорослих;
 • особливості застосування інтерактивних методів;
 • методи оцінювання якості викладання;
 • умови та критерії успішного впровадження превентивних програм у навчальних закладах.

Тренеру корисно знати:

 • як подолати страх і хвилювання;
 • як підтримувати доброзичливу атмосферу на уроці (виховній годині, тренінгу);
 • як реагувати на складних учасників.

Тренер має вміти:

 • чітко формулювати цілі заняття та його складових частин;
 • враховувати потреби та очікування учасників;
 • дотримуватися рекомендованого (або складеного заздалегідь) плану;
 • забезпечувати демократичну дисципліну;
 • робити презентації;
 • організовувати активне обговорення;
 • організовувати відпрацювання практичних умінь;
 • організовувати зворотний зв’язок.

Тренер має проявляти:

 • повагу і позитивне ставлення до дітей і підлітків, бажання і прагнення працювати з ними;
 • готовність зрозуміти потреби, цінності та можливості дітей і підлітків;
 • готовність не нав’язувати свої погляди і цінності;
 • бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень;
 • готовність застосовувати інтерактивні методи навчання, які забезпечують: активну участь кожного учня; творчу співпрацю учнів між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до реального життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття класу як єдиної команди.

 

Вимоги до навчально-методичних матеріалів

 

Якісні навчальні матеріали для сучасних профілактичних програм мають:

 

 • бути спрямованими на розвиток сприятливих для здоров’я психосоціальних (життєвих) навичок;
 • містити тематику, що відповідає віку;
 • враховувати природні потреби учнів;
 • бути наближеними до реального життя і написані мовою, зрозумілою для цільової аудиторії;
 • бути комплектними (мати окремі видання для вчителя, учнів, батьків).

 

Умови ефективної організації навчально-виховного процесу

 

Викладання програм, спрямованих на розвиток життєвих навичок, висуває нові вимоги до організації навчально-виховного процесу.

 

Заняття проводить педагог, який пройшов навчання за програмами навчання життєвих навичок та використання інтерактивних методів.

Виділяється приміщення, що дає змогу використовувати інтерактивні методи, проводити тренінги.

Учнів забезпечують навчальними матеріалами (підручниками, робочими зошитами або роздатковими матеріалами).

Для педагогічного колективу та членів родин учнів проводиться презентаційний тренінг із метою розбудови їхнього партнерства.

У навчальному закладі приймаються та діють правила щодо заборони агресивної поведінки, куріння, вживання алкогольних напоїв, інших психоактивних речовин.

Здійснюється підготовка волонтерів для проведення роботи серед однолітків методом «рівного навчання».

У навчальному закладі проводяться акції, що підвищують прихильність учнів до здорового способу життя (дні здоров’я, акції, творчі конкурси, виступи агітбригад, проекти, дослідження).

 

Список використаних джерел

 1. Evidence and rights based planning & support tool for SRHR/HIV prevention interventions for young people / J. Leerlooijer. — Utrecht: World Population Foundation, Stop AIDS Now. 2009. — 72 p. http://www.stopaidsnow.org/sites/stopaidsnow.org/files/PY_Planning-and-Support-tool-EN.pd
 2. IM toolkit for planning sexuality education programs: using intervention mapping in planning school-based sexual and reproductive health and rights (SRHR) education programs / J. Leerlooijer, Jo Reinders, H. Schaalma. — Utrecht: World Population Foundation, Maastricht University. 2008. — 276 р. http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/bie_wfptoolkit.pdf
 3. Всемирная организация здравоохранения. Навыки, необходимые для здоровья

Перевір себе

1) Оберіть правильне твердження:

2) Успішні профілактичні програми на основі навчання життєвим навичкам передбачають:

3) Педагогу-тренеру необхідно проявляти (оберіть всі правильні відповіді):

4) Важливою умовою навчання на основі набуття учнями життєвих навичок є наявність в шкільному розкладі обов'язкового або факультативного курсу, що передбачає не менше:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.