http://dlse.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 21 4285bd19b1bb16211f66c9555955b011 113

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Розділ 2. Український вимір: додаткові виклики і досягнення
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

2.5 Приклади програм з доведеною ефективністю в Україні

Предмет «Основи здоров’я»

Навчальний курс «Вчимося бути разом»

Навчальний курс «Захисти себе від ВІЛ»

 

Предмет «Основи здоров’я»

 

ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ та інші авторитеті міжнародні організації відзначають наявність обов’язкового предмета «Основи здоров’я» в національному курикулумі як визначне досягнення України. Коротку характеристику предмета наведено на слайдах.

За 16 років викладання навчального курсу «Основи здоров’я» було зафіксовано позитивні зрушення і на рівні поведінкових практик української учнівської молоді, і на рівні епідеміологічних показників.

 

Позитивні зрушення під впливом навчального курсу «Основи здоров’я» підтверджуються даними міжнародних опитувань учнівської молоді «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (HBSC) та «Європейського опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин» (ESPAD).

Динаміка відповідей на запитання: «Як ти вважаєш, наскільки складно тобі буде дістати сигарети, якщо би ти захотів(ла)?» (сума відповідей «дуже легко» і «скоріше легко»), за статтю, %. Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Частка молодих людей, які курили хоча б раз у житті (за статтю, у динаміці, %). Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Частка молодих людей, які вживали будь-які алкогольні напої хоча б раз у житті (за статтю, у динаміці, %).  Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Динаміка вживання будь-яких алкогольних напоїв хоча б раз протягом останніх 12 місяців (за статтю, %). Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Динаміка відповідей на запитання: «Як ти вважаєш, наскільки складно тобі буде дістати такі алкогольні напої, якщо би ти захотів(ла)?» (сума відповідей «дуже легко» і «скоріше легко»), серед усіх, %. Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Динаміка вживання будь-яких наркотичних речовин протягом життя (за статтю, %). Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Динаміка вживання марихуани або гашишу протягом життя (за статтю, %). Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

У рамках оновлених програм предмета «Основи здоров’я» рекомендується використовувати тренінгові курси «Вчимося жити разом» (розвиток соціальних навичок) і «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу». Ці курси повною мірою реалізують компетентнісний підхід і мають статистично доведену ефективність впливу на знання, ставлення, уміння і поведінку дітей та підлітків. Обидва курси орієнтовані на використання інтерактивних методів навчання, що базуються на принципах партнерства, інклюзивності, активного навчання та врахування вікових потреб і рівня розвитку учнів. Усі необхідні ресурси за цими курсами доступні (безплатно) на Порталі превентивної освіти http://autta.org.ua/ua/resources/.

 

Навчальний курс «Вчимося бути разом»

 

Структура і тематика курсу визначається чинними навчальними програмами для 1–9 класів, отже, не потребує додаткових годин на його вивчення.

Головне завдання курсу полягає в тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для запобігання конфліктам і розбудови миру.

Курс сприяє формуванню позитивного ставлення до себе, свого життя та своїх життєвих перспектив, прийняття інших поглядів, поваги до культурних відмінностей, емпатії, солідарності, соціальної відповідальності, почуття справедливості та рівності. Цей курс забезпечує опрацювання таких психосоціальних компетентностей: самоусвідомлення і самооцінка, ефективна комунікація, самоконтроль, емпатія, здатність до кооперації, аналіз проблем і прийняття рішень, запобігання і конструктивне розв’язання конфліктів.

Під час пілотного впровадження курсу «Вчимося жити разом» у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській і Харківської областях здійснювалось дослідження його ефективності. Зокрема, для оцінки ефективності було використано технологію онлайн-опитування вчителів (1–11-й класи) та учнів (4–11-й класи) за процедурою «до» і «після». В опитуванні взяли участь понад 63 тисячі осіб, що дало змогу отримати статистично достовірні результати.

У дослідженні оцінювався вплив проекту на знання, ставлення, уміння та поведінку учнів, а також на емоційну атмосферу в школі, відносини у класі, методи викладання, відчуття психологічного благополуччя тощо (загалом за 42 індикаторами).

Головний результат дослідження: за всіма індикаторами отримано статистично достовірні позитивні зміни. Зокрема, прогрес у рівні сформованості життєвих навичок учнів (комунікації, самоконтролю, емпатії, кооперації, аналізу та розв’язання проблем, попередження та розв’язання конфліктів, асертивності, самоусвідомлення та самооцінки), за оцінками вчителів, становить від 2,4 до 20,6 %.

Найбільший прогрес продемонстрували учні початкової школи, найменший — старшої (див. номограми). Однак старшокласники мали найбільший початковий рівень сформованості життєвих навичок, а за час проекту показали найбільший прогрес у розвитку навичок самоконтролю та емпатії (більш як 8 %).

Згідно з опитуванням, частка учнів, які визначили предмет «Основи здоров’я» щонайменше корисним, варіюється від 94 % (11-й клас) до 99 % (4-й клас). Понад 94 % вчителів вважають «Основи здоров’я» життєво важливим предметом для дітей та молоді.

Повний звіт про результати проекту і дослідження його ефективності можна завантажити за посиланням http://autta.org.ua/ua/Advocacy/. На Порталі превентивної освіти також доступні електронні ресурси, розробки уроків, тренінгів, відеоматеріали та мультимедійні презентації з тематики проекту.

У 2017–2018 навчальному році курс «Вчимося жити разом» впроваджується через предмет «Основи здоров’я» та виховні години в усіх областях України.

 

Навчальний курс «Захисти себе від ВІЛ»

 

Цей навчальний курс розрахований на учнівську молодь віком 15–18 років. Він реалізує відому формулу індивідуального захисту від ВІЛ: утримання, вірність, захист, стерильність.

Метою курсу є підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді від ВІЛ-інфікування, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть із ВІЛ.

Головне завдання курсу полягає в тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, які зменшують уразливість молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу (див. таблицю).

Ефективність курсу «Вчимося жити разом» оцінювалася на рівні детермінант поведінки за процедурою «до» і «після». Це означає, що анонімне опитування здійснюється за спеціально розробленими психологічними тестами двічі: до і після навчання.

Результати опитування оброблялись в узагальненому вигляді (в середньому для групи, класу). Що більшою є позитивна різниця між результатами «до» і «після», то більшою є ефективність програми на рівні детермінант поведінки і тим імовірніше, що учні змінять свою поведінку на більш відповідальну та безпечну (поведінковий рівень), а це за якийсь час позначиться на показниках захворюваності (епідеміологічний рівень).

Детермінанти поведінки для оцінювання курсу «Захисти себе від ВІЛ»

Знання Ставлення Наміри

Уміння

Шляхи передавання і методи захисту.

Як зменшити ризик інфікування.

Як будувати рівноправні стосунки.

Як протидіяти дискримінації.

Серйозне ставлення
до проблеми ВІЛ/СНІДу.

Позитивне ставлення до відстрочення початку статевого життя.

Негативне ставлення
до вживання наркотичних речовин.

Позитивне ставлення до використання презервативів.

Толерантне ставлення
до людей із ВІЛ.

Намір протидіяти негативному соціальному тиску.

Намір не вживати наркотиків.

Намір утримуватися від статевих стосунків.

Намір використовувати презервативи у разі сексуальної активності.

Уміння сказати «ні»
на пропозицію про сексуальну близькість.

Уміння сказати «ні»
на пропозицію вжити алкоголь.

Уміння гідно сказати «ні» на інші небажані пропозиції.

Уміння адекватно поводитись у разі загрози сексуального насилля.

Уміння прийняти відповідальне рішення щодо використання презервативів.

 

У результаті спеціального моніторингового дослідження, проведеного для курсу «Вчимося жити разом» (стара назва «Школа проти СНІДу») у 2006–2007 роках, отримано статистично достовірні дані щодо позитивних змін за всіма показниками.

Кількість учнів, які правильно відповіли на всі запитання тесту «Знання», зросла у 24 рази. Якщо до проходження курсу на всі запитання тесту «Знання» правильно відповів лише кожен 70-й учень (1,4 %), то після навчання правильні відповіді на всі запитання дав кожен третій учень (34 %).

Кількість учнів, які демонструють максимально толерантне ставлення до ЛЖВ, зросла утричі — з 16 % у тестах «до» (кожен шостий учень виявив максимальний рівень толерантності до ЛЖВ) до 52 % у тестах «після» (кожен другий).

Кількість учнів, які мають твердий намір відкласти початок статевого життя до старшого віку, зросла на 13 %. За результатами тесту «до» — 71 % дев’ятикласників, «після» — 84 %.

Кількість старшокласників, які мають намір використовувати презервативи під час статевих контактів, збільшилася на 26 %.

Це доводить, що високоякісні профілактичні програми сприяють більш відповідальній поведінці та відстроченню початку статевого життя.

 

Список використаних джерел

  1. Щодо актуальності питання збереження курсу «Основи здоров’я» в навчальних програмах 1–9 класів ЗОНЗ України [Електронний ресурс] : звернення Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка. — К., 2017. — 12 с. — Режим доступу: http://autta.org.ua/files/files/3_Rekomendatsii%20Instytutu%20Yaremenko%20shchodo%20predmetu%20OZ.pdf.
  2. Звіт про результати дослідження ефективності проекту «Вчимося жити разом» [Електронний ресурс] : звіт. — К., 2016. — 70 с. — Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcazN4Nkl3YndhcEU.
  3. Міжнародний технічний посібник щодо статевої освіти. — ЮНЕСКО, 2010.
  4. Міжнародні стандарти з профілактики вживання наркотиків. — УНЗ ООН, 2012. http://www.ummcda.org.ua/attachments/article/88/049346248.pdf

Перевір себе

1) Оберіть характеристики, що доводять ефективність предмету «Основи здоров’я» за останні 16 років викладання:

2) Який відсоток вчителів, згідно з результатом дослідження курсу «Вчимося жити разом», вважають «Основи здоров’я» життєво важливим предметом для дітей та молоді:

3) В ході пілотного впровадження курсу «Вчимося жити разом» найменший прогрес у рівні сформованості життєвих навичок показали учні:

4) Оберіть формулу індивідуального захисту від ВІЛ:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.